Nebi Mihrabi Kubbesi

Kubbetüs Sahra’nın kuzeybatısında Miraç Kubbesi'nin yakınlarında bulunan küçük bir kubbedir. İlk yapımı Emeviler dönemine dayanmaktadır. Ancak mevcut kubbe biri 1538 yılında Kanuni Sultan Süleyman zamanında, diğeri ise 1845 yılında Sultan II. Abdülmecid döneminde iki aşama halinde tekrar inşa ve ihya edilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in İsra gecesinde peygamberlere ve meleklere imam olarak namaz kıldığı yerde inşa edildiği düşünülmektedir.