Silsile Kubbesi

685-688 yılları arasında Abdülmelik bin Mervan tarafından inşa edilmiş olup, yapılış sebebi hakkında farklı rivayetler bulunmaktadır. Ancak genel kanaat, kubbenin Kubbetüs Sahra’nın inşası sırasında model olarak yapılmış olduğu yönündedir. Silsile ismini kubbenin adını ortasından aşağı sarkan demir zincirden dolayı almış olduğu söylense de bu konuda herhangi bir delil yoktur. Kubbe küçük boyutlu olmasına rağmen estetik görünümü nedeniyle dikkat çeken bir sanat eseri hüviyetindedir.

On bir kenarı ve tek mihrabı bulunmaktadır. Haçlıların Kudüs şehrini işgal ettiği dönemde bu kubbe kiliseye dönüştürülmüş ve Aziz James Kilisesi adını almıştır. Ancak Selahattin Eyyubi tarafından 1187 yılında Kudüs’ün kurtarılması ile birlikte yeniden islam mimarisi özelliklerine kavuşmuştur. 2012 yılında İslami Vakıflar Dairesi ve Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) kubbe yapısını tamamen restore etmişler ve yapı üzerinde bulunan çiniler, Bursa/İznik’ten getirtilen yeni çinilerle değiştirilmiştir.