Kayıdbay Sebili Namazgâhı

Kayıdbay Sebili Namazgâhı; Kubbetüs Sahra’nın batı yönünde Mathara ve Kattanin Kapılarının güneydoğu tarafında bulunmaktadır. Memluklular döneminde Eşref Seyfeddin İnal tarafından 1482 (Hicri 887) yılında inşa edildi. Kayıdbay Sebilinin bitişiğinde olduğu için bu isimle anılmaktadır. Namazgâhın ön kısmında taştan bir mihrab bulunmaktadır.