Şadırvan Namazgâhı

Bu namazgâh, Kıble Camisi ile Kubbetüs Sahra arasında, Kıble Camisi kapısının tam karşısındadır. Abdest Şadırvanı'nın bitişiğinde olduğundan dolayı bu ismi almıştır. İnşa tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte Osmanlı döneminde inşa edildiği kayıtlarda yer almaktadır. Namazgâhın üzerinde basit demirden küçük bir mihrab bulunmaktadır. Namazgahın yanında çam ve zeytin ağaları bulunmaktadır.