Burak Namazgâhı

Bu namazgâh, Mescid-i Aksa’nın güneybatı yönünde Burak Mescidinin doğusunda, Megaribe Kapısının karşısındadır. İsmini Burak Mescidine yakınlığından dolayı almıştır. Ayrıca Ebubekir Namazgâhı olarak da bilinir. İnşa tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte Osmanlı döneminde inşa edildiği kayıtlarda yer almaktadır. Namazgâhın üzerinde taşlardan yapılmış büyük bir mihrab bulunmaktadır.