El Zahiri Namazgâhı

Bu namazgâh, Mescid-i Aksa’nın kuzeybatı yönünde Gavanime Kapısının karşısında, Kubbetüs Sahra’nın kuzeybatı tarafındadır. Memluklular döneminde Nazır El Haremeyn’in emriyle Balva El Zahiri tarafından yapıldı. İsmini banisinden dolayı almıştır. Namazgâhın üzerinde taşlardan yapılmış büyük süslü bir mihrab bulunmaktadır. Memluklular döneminde kadıların üzerinde oturduğu yer olarak bilinmektedir.