El Karak Namazgâhı

Bu namazgâh, Mübarek Mescid-i Aksa’nın güneydoğu yönündedir 1445 yılında (hicri 849) Memluklular döneminde inşa edildi. Rivayetlere göre yapıldığı dönemde buradan Ürdün’deki El Karak Kalesi görünüyormuş. Bu sebeple bu namazgâha El Karak Namazgâhı, Ürdün’de aynı mıntıkadaki bir namazgâha da El-Aksa Namazgâhı adı verilmiş. Doğrusunu Allah bilir. 1468 yılında (hicri 872) Kars Eddin Bin Şahin El-Zahiri'nin kitaplarında da adı geçen namazgâhın üzerinde taştan yapılmış süslü bir mihrab bulunmaktadır.