El Zuhur Namazgâhı

Bu namazgâh, Mübarek Mescid-i Aksa’nın güneybatı yönünde, Kubbetüs Sahra ile Kıble Mescidinin arasındadır. İnşa tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte Osmanlı döneminde inşa edildiği kayıtlarda yer almaktadır. Namazgâhın üzerinde basit demirden küçük bir mihrab bulunmaktadır. İsmini yakınlarındaki çiçeklerden dolayı bu ismi almıştır.