Halvetler

Peygamber Efendimiz (sav) in bile arş ı ala ya yükselmek için Mekke i Mükerreme’den ilahi bir işaretle buraya getirildiğini gören hak âşıkları, irfan yolculuklarının bir bölümünden bu mekânın bereketinden istifade etmek istemişlerdir. Tarih boyunca var olan bu geleneğin bir nişanesi olarak Mescid- i Aksanın her köşesinde uzlet ile halvet ile Allaha ulaşmak isteyenlere hizmet eden halvethaneler tesis olunmuştur.