Canpolatiyye Halveti

Bu halvet, Kubbetüs Sahra avlusunda, kuzeybatı yönündedir. Osmanlı döneminde1602 yılında (hicri 1010) inşa edilmiş olup, şer’i mahkeme sicillerine göre banisi Ahmet Rıdvan Paşa, mimarı Abdulmuhsin Bin Nimir’dir. İşgalci İsrail, üst odayı işgal edip küçük bir polis merkezine çevirmiştir ve şu anda onlar tarafından kullanılmaktadır.