Kitaas Bey Halveti

Bu halvet, Kubbetüs Sahra avlusunda, kuzeybatı yönündedir. Osmanlı döneminde Kudüs Emiri Kıtas Bey tarafından 1650 yılında (hicri 968) inşa edilmiştir. İsmini banisinden almaktadır. Bu halvet iki katlıdır ve her katında iki oda bulunmaktadır. Uzun yıllar bu odalar dervişler tarafından kullanılmıştır. Duvarlarında nakışlar ve vakfiye kitabesi bulunmaktadır. Günümüzde halvet, kayıp eşya bürosu ve depo olarak kullanılmaktadır.