Dikariyye Halveti

Bu halvet, Kubbetüs Sahra avlusunda, kuzeybatı yönündedir. Osmanlı döneminde inşa edildi. İnşa tarihi tam olarak bilinmemektedir. Bu halvet iki katlıdır ve her katında üç odası bulunmaktadır. Son zamanlarda Mescid-i Aksa güvenlik görevlileri bürosu ve kayıp eşya ofisi olarak kullanılmaktadır