Bayrampaşa Halveti

Bu halvet, Kubbetüs Sahra avlusunda batı yönündedir. Osmanlı döneminde 1628 yılında (hicri 1038) inşa edildi. İsmini ise Mısır Hükümdarı Bayram Paşa’dan almıştır. Bayram Paşa, gerek halvetin inşası gerekse halvetin tahsis edildiği Kur’an-ı Kerim mukrileri için gerekli maddi ihtiyaçları karşılayan bir hayırseverdir. Halvette 32 kişi sürekli Kur’an okumaya devam etmektedir. Halvet iki katlı olup her katında bir oda bulunmaktadır. Günümüzde ise Mescid-i Aksa’nın itfaiye odası olarak kullanılmaktadır.