Faik Eddenef Halveti

Bu halvet, Kubbetüs Sahra avlusunda, batı yönündedir. Osmanlı döneminde 1807 yılında (hicri 1222) inşa edildi. Halvet iki kattan oluşmakta ve her bir katında bir oda bulunmaktadır. Halvetin üst katı, Mescid-i Aksa temizlik görevlilerinin odası olarak kullanılmaktadır. Alt kattaki oda ise şu anda kapalı durumdadır.