Müezzinler Halveti

Bu halvet, Kubbetüs Sahra avlusunda, batı yönündedir. Osmanlı döneminde 1807 yılında (hicri 1222) inşa edildi. Halveti Mescid-i Aksa müezzinleri kullandığı için bu isimle anılmaktadır. Halvet iki kattan oluşmakta ve her bir katında bir oda bulunmaktadır. Halvetin üzerinde taştan yapılmış kubbe vardır. Halvetin önüne sonradan bir oda ilave edilmiştir. Hali hazırda acil durumlar için erken uyarı odası olarak kullanılmaktadır.