Halil Eddenef Halveti

Bu halvet, Kubbetüs Sahra avlusunda, güneybatı yönündedir. Osmanlı döneminde 1807 yılında (hicri 1222) inşa edilmiştir. Halvet iki kattan oluşmakta ve her katında bir oda bulunmaktadır. Günümüzde Mescid-i Aksa’nın teknik servis odası olarak kullanılmakta olup Mescid-i Aksa'nın elektrik jeneratörü de burada bulunmaktadır.