Abdulhay Eddeceni Halveti

Bu halvet, Kubbetüs Sahra avlusunda, güneybatı yönündedir. Osmanlı döneminde Abdulhay Eddeceni tarafından 1725 yılında (hicri 1138) inşa edildi. Banisinin ismiyle anılan halvethanenin kapısının üstünde vakfiyesi nakşedilmiştir. Bu halvethanenin yanında bir oda daha vardı. 1910 yılına (hicri 1328) ait resimlerde görülen oda 1927 yılındaki (hicri 1348) depremde yıkıldı. Günümüzde revir olarak kullanılmaktadır.