Ahmediyye Medresesi Halveti

Medrese, Osmanlı döneminde Gazze valisi Ahmed Rıdvan Paşa tarafından 1605 yılında (hicri 1014) yaptırılmıştır. Banisine nisbeten bu isim verilmiştir. Kubbetüs Sahra yakınlarında olup Mescid-i Aksa’nın doğu yönündeki tek medresedir. İki katlıdır. Üst tarafta Kubbetüs Sahra’ya bakan kısmı hücre odası olarak kullanılmaktadır. Üstünde kubbe bulunmaktadır. Bu medrese içerisinde önceden Mescid-i Aksa fakihleri ve müderrisleri kalmış, günümüzde ise El Aksa’nın irşat ve vaaz komisyonu odası olarak kullanılmaktadır. El Aksa’nın güvenlik görevlileri tarafından kullanılan alt taraftaki oda ise Babul Rahme’ye bakmaktadır.