Doğu Ahmet Rıdvan Paşa Halveti

Bu halvet, Kubbetüs Sahra avlusunda kuzeydoğu tarafında bulunmaktadır. Osmanlı döneminde Ahmet Rıdvan Paşa tarafından 1598 yılında (hicri 1006) inşa ettirildi. İsmini banisinden almıştır. İki kattan oluşan halvethanenin her bir katında bir oda bulunmaktadır. Üst katı, son dönemlerde Mescid-i Aksa’nın güvenlik görevlileri tarafından kullanılmaktadır. Alt katta ise Mescid-i Aksa’ya gelen misafirler için farklı dillerde broşür ve katalogların hazırlandığı tercüme bürosu bulunmaktadır.