Batı Ahmet Rıdvan Paşa Halveti

Bu halvet, Kubbetüs Sahra avlusunda kuzeydoğu tarafındadır. Osmanlı döneminde Ahmet Rıdvan Paşa tarından 1601 yılında (hicri 1009) inşa ettirildi. İsmini banisi Ahmet Rıdvan Paşa’dan almıştır. Binanın yapımında Memlukluların yapılarından esinlenerek mukarnas ve bezemeler yapılmış renkli taşlar kullanılmıştır. Halvetin ön cephesinde dört sütun üzerinde küçük bir revak yapılmıştır. Halvetin iç tarafında görülen kubbenin süslemeleri göz alıcı güzelliktedir. İki kattan oluşan halvetin her katında bir oda bulunmakta, son zamanlarda ise Mescid-i Aksa idarecileri tarafından kullanılmaktadır.