Muhammed Bey Halveti

Bu halvet, Kubbetüs Sahra avlusunda, kuzey kemerinin doğu tarafında bulunuyor. Osmanlı döneminin başlangıcında Kudüs Emiri Muhammed Bey tarafından 1568 yılında (hicri 974) namazgâhın üstüne inşa ettirildi. İsmini banisi Muhammed Bey’den almıştır. İki kattan oluşan halvethanenin her bir katında bir oda bulunmaktadır. Halvetin üst katını, Mescid-i Aksa’nın güvenlik görevlileri ve insanları şuurlandırma ve bilinçlendirme hizmetleri yapan görevliler kullanmaktadır. Kalan kısımda ise Mescid-i Aksa imamlarına ait büro bulunmaktadır.