Muhammed Ağa Halveti

Bu halvet, Kubbetüs Sahra avlusunda, kuzey kemerinin bitişiğindedir. Osmanlı döneminde Muhammed Ağa tarafından 1588 yılında (hicri 996) inşa ettirildi. İsmini banisi Muhammed Ağa’dan aldı. Halvet iki kattan oluşmakta ve her bir katında bir oda bulunmaktadır. Geçmişte Zahit Ahmet Bin Alva tarafından kullanıldığı şer’i mahkeme sicillerinde mevcuttur. Kadı Ayn Ali Efendi’nin bu halvetin üst odasında her sabah Yasin’i Şerif okuyup Efendimiz (s.a.v)'in ruhlarına hediye ettiği de Mescid-i Aksa tarihinde yer almaktadır. Halvetin üst katı son dönemlerde Mescid-i Aksa’nın güvenlik görevlilerinin başkanı tarafından kullanılmaktadır.