Arslan Paşa Halveti

Bu halvet, Kubbetüs Sahra avlusunda, kuzey yönünde Muhammed Ağa Halvetinin bitişiğindedir. Osmanlı döneminde inşa edilmiş, şer’i mahkeme sicillerinde tam olarak hangi tarihte yapıldığı bilinmemektedir. Halvetin üzerindeki vakfiyede Kudüs ve Gazze Hâkimi (Biladul Şem Bölgesinin Hac Başkanı) Arslan Paşa tarafından 1697 yılında (hicri 1109) yenilendiği yazmaktadır. İsmini restorasyonunu yapan Arslan Paşa'dan almıştır. Halvet iki katlı olup her katında iki oda bulunmaktadır. Ön cephesinde güzel bir revak ve üzerinde iki kubbe bulunmaktadır. İşgalci İsrail, üst odayı işgal edip küçük polis merkezi haline çevirmiştir ve şu anda onlar tarafından kullanılmaktadır.